Jakub Doležal: Otevřenost a bezprostřednost členů skupiny Whakaari Rotorua vyvolala pocit respektu k jiné kultuře a radost z přátelského setkání

Velmi rád jsem přivítal členy skupiny Whakaari Rotorua, spolu s Frankem Tomasem Graplem a Kristýnou Makovou, v Archivu Kanceláře prezidenta republiky, jehož informační bohatství jim pomohlo oživit (osobní) vzpomínky na návštěvu Václava Havla v maorských vesnicích na Novém Zélandu na jaře 1995, a to především prostřednictvím fotografií Jiřího Jírů, ale i dalších oficiálních dokumentů.

Sice se primárně jednalo o badatelskou návštěvu, navíc velmi krátkou, přesto mi díky přirozené otevřenosti a bezprostřednosti všech členů skupiny zůstala na setkání velmi silná a pozitivní vzpomínka, ten zvláštní, niterný a upřímný pocit respektu k jiné kultuře a povznášející radost z jakéhokoli lidského přátelského setkání, pocit sounáležitosti a porozumění, navzdory jazykovým, kulturním, náboženským, geografickým a jiným rozdílům, které jsou překážkami, jen pokud za ně chceme ze strachu či jiných důvodů ukrýt vlastní srdce.